CARL BECHEM

CARL BECHEM, osnovan pre više od 180 godina, je jedan od najstarijih i jedan od vodećih proizvođača specijalnih visoko kvalitetnih maziva,koja svoju primenu nalaze u svim oblastima industrije (teška industrija, prehrambena i farmaceutska industrija, železnice, tekstilna industrija, prerada drveta, automobilska industrija itd.)

CARL BECHEM je, takođe, jedan od vodećih proizvođača emulzija i ulja za sve vrste obrade metala (glodanje, brušenje, kovanje…)

Carl BechemDokazani kvalitet proizvoda CARL BECHEM-a pokazuje i podatak da 75% industrije u Nemačkoj koristi ova ulja i masti, dok 60% svih rudnika, cementara, železara i železnica u svetu takođe koristi ulja i masti iz proizvodnog programa kompanije CARL BECHEM.

http://www.bechem.de/en/lubricants.html